9 years 9 years

2012-09-17 - Forelesning 2 av 3: Personopplysningsloven med forskrift

Etter en rask repetisjon fra sist time gikk vi igang med lovverket. Viktige ting å huske på når loven leses er:

  • Virkeområde: Gjelder loven "min virksomhet"? Personopplysningsloven gjelder privatpersoner, ikke bedrifter. Hva med enkeltmannsforetak? Hva er en personopplysning? Hva innebærer behandling?
  • Definisjoner: Ord og uttrykk er definert tidlig i lovteksten. Når disse ordene brukes siden er det viktig å gå tilbake for å sjekke betydningen da betydningen ikke trenger å være det lik den allmenne betydningen av ordet.
  • Og / eller brukes i lovteksten under punkter og i setninger, betyr det at alt før OG/ELLER kommende punkt må være oppfylt.
  • "Kongen kan gi forskrift.." betyr at du må lese i forskriften for å finne detaljene. Forskrifter kan endres mye enklere enn lover, og er grunnen til at detaljer dyttes ned i lov hierarkiet.

Det var en del fokus på sikkerhetsorganiseringen under timen. Behandlingsansvarlig, person med "daglig ansvar", stedlig representant og databehandler. Klart definerte roller er viktig, og rollene må ha nok myndighet til å kunne ta de nødvendige beslutningene.