11 years 10 years

IMT4591 Legal Aspects of Information Security

Eksamen vil være skriftlig, med fokus på oversikt over regelverk (særlig personvernet), kunne se en sak fra flere vinkler. Det er viktig å beherske "Gjør rede for" metoden. Under eksamen vil du ha tilgang til relevante lover og forskrifter. Pensum er listet opp på slide 7 på presentasjonen for denne timen. Husk å skrive ut regelverk på papirform til neste gang da vi skal gå igjennom dem da. Disse kan så brukes på eksamen (men ikke skriv noe annet enn referanser på dem)

  • Time 3 eSignaturloven og eForvaltningsloven
  • Time 2 Personopplysningsloven med forskrift
  • Time 1 eForvaltning og personvernsprinsipper

Mind map