10 years 9 years

IMT4591 Legal Aspects of Information Security

Eksamen vil være skriftlig, med fokus på oversikt over regelverk (særlig personvernet), kunne se en sak fra flere vinkler. Det er viktig å beherske "Gjør rede for" metoden. Under eksamen vil du ha tilgang til relevante lover og forskrifter. Pensum er listet opp på slide 7 på presentasjonen for denne timen. Husk å skrive ut regelverk på papirform til neste gang da vi skal gå igjennom dem da. Disse kan så brukes på eksamen (men ikke skriv noe annet enn referanser på dem)

  • Time 3 eSignaturloven og eForvaltningsloven
  • Time 2 Personopplysningsloven med forskrift
  • Time 1 eForvaltning og personvernsprinsipper

Mind map