7 years 7 years

Etter oppgraderingen fra Windows 7 til Windows 10 har startmenyen til tider plaget meg ganske mye. Så mye at jeg la alle programmene jeg bruker rett i oppgavelinjen. Hver gang Microsoft finner ut at de vil restrukturere menyer, skaper det litt hodebry for oss som nå har innlært hvor vi skal trykke for å finne frem. Det er likevel et par konkrete ting som nå er blitt unødvendig komplisert. F.eks. er det nå to kontrollpanel. Det er det gamle "kontrollpanelet", og det er et nytt "PC-innstillinger". Programmene dine er også nå todelt. Det er den gamle kjente startmenyen, og i tillegg virker det til å være et eget område for "apps". Dessuten er disse firkantene, de såkalte "titles"'ene utrolig stygge. Jeg ønsker heller ikke nyheter i startmenyen min.


Løsningen er enkel. Den heter Classic shell og lar deg velge blant flere kjente versjoner. Det er gratis programvare, som du kan støtte ved å donere. Det eneste jeg savner er at søkeboksen automatisk er aktiv når man trykker på startmenyen. Det er heldigvis lett å stille inn:


Det har vært rapportert om mye rart knyttet til personvern der Windows 10 påstås å sende opplysninger tilbake til moderskipet, selv etter at personverninnstillinger er skrudd til. Det har stort sett vært basert på misforståelser og mislykkede testoppsett, men det er klart at Windows 10 kan settes opp til å samle inn og sende ut svært mye personlig informasjon dersom brukeren ønsker visse typer funksjonalitet. For eksempel Cortana (personlig assistent) og funksjonen der Windows lærer hvordan du skriver. Ønsket om at alle enheter skal være synkronisert, medfører i praksis at dataene må ligge sentralt. Nye versjoner av operativsystemet kommer typisk med ny "usynlig" sikkerhetsteknologi som er med på å gjøre det vanskeligere for skadevare å ta over maskinen. Så jeg er ellers positiv til operativsystemet.