8 years 8 years

I dag ble NOU "Digital sårbarhet - sikkert samfunn" (NOU 2015: 13) overlevert til Justisministeren.


Den handler om de sårbarhetene vi som samfunn står overfor som et resultat av digitaliseringen av samfunnet. Sentrale tema er elektronisk kommunikasjon, strømforsyning, helse og omsorg og satellittbaserte tjenester. I tillegg omtaler den samfunnsfunksjoner som transport, hendelsehåndtering, krisehåndtering og vannforsyning. Mange av funnene (sårbarhetene) går igjen på tvers av samfunnssektorene.

Telenor sitt kjernenett, samt anbefalingen om ikke å forby bruk av kryptografi har fått oppmerksomhet så langt. Her er noen av oppslagene ved overrekkelse:

Jeg har vært med i sekretariatet siden rett etter påske. Det har vært mye å sette seg inn i, særlig siden utvalget hadde jobbet siden høsten året før. Vi hadde en hektisk plan frem mot levering, og fikk heldigvis to måneder utsettelse. Siste måneden har hovedsakelig gått med til korrekturlesing og klargjøring til trykk. Utredningen har mange tiltak, små og store, men av de jeg finner mest interessante er anbefalingene knyttet til 1) regulering av kryptografi, 2) behov for utstyrsdiversitet, 3) styrking av politidistriktene og 4) IKT-sikkerhet som obligatorisk fag innen høyere IKT-utdanning.