2 years 2 years

Webfaction har blitt kjøpt opp av GoDaddy, og dessverre stenger de ned sin egen plattform. Det er derfor på tide å finne et nytt sted å kjøre denne bloggen. Det er nesten 10 år siden jeg valgte Webfaction. Juni 2012 for å være presis.

Det er mange alternativer, men nå har jeg landet på Digital Ocean. DNS er flyttet over. HTTPS er satt opp med letsencrypt. Meget enkelt å sette opp. Nå gjenstår å få opp alle bakgrunnsjobbene den gamle serveren var satt opp med.