10 years 7 years

Et eksempel på hva det kan koste å ha bil...

Utgifter til selve bilen

  1. Kan man betale alt av egen lomme må man beregne hva pengene kunne gitt av inntekter (bank/aksjer) om de ikke ble satt i bil.
  2. Må man låne, må man i tillegg legge til 1. også legge til utgifter som etableringsgebyr og renter

Bilen mister verdi, og i starten. Man må derfor regne med avskriving (tap)

Årlige utgifter

  • Årsavgiften på 240,- /måned
  • Forsikring: 750,- /måned er ikke uvanlig om du ikke har opptjent noe særlig bonus
  • Vedlikehold og service: 3750,- (312,- /måned) i service første året (10.000 km)

Variable utgifter

  • Drivstoff: 790,- /måned i snitt (noe småkjøring og turer skien-lillehammer)
  • Bompenger: 133,- /måned i snitt
  • Vask: 150,- /måned (variabelt)

Nedskriving
Regne med ca 10% verdifall per år. Noe mer i starten og mindre etterhvert.

  • For min del ca 1800,- /måned.

Dette gir 4190,- per måned i snitt + eventuelle utgifter til lån..