Norsk skatt

Prøv med noen andre verdier:

Lønn og feriepenger:
Renteutgifter:
Total formue:
Total gjeld:
Renteinntekter:
Boligutleie:
Aksjeutbytte:
Gaver frivillig arbeid:
Boligsparing ungdom:
Fagforening:
Pensjonspremie:

Dette regnearket tar utgangspunkt i innslag og satser for 2016

Ordinær lønn er all lønn utbetalt fra arbeidsgiver og inkluderer feriepenger som normalt er opptjent året før. Oppgitt til 450,000.0 I Norge betaler vi trygdeskatt og inntektskatt på ordinær lønn. All annen inntekt er kapitalinntekt og inkluderer overskudd på aksjehandel og utleie av bolig, og renter på penger i bank. Oppgitt til 0.0 (skjermingsfradrag for aksjer på 3.0% trukket fra). Skatt på kapitalinntekt er 25.0%.

Staten tar også skatt på formue, deriblant eiendom, for hver krone over 1,400,000. Blir 0.0

Boligsparing Ungdom gir et direkte fradrag på 20.0%: 0.0

Total skatt blir da 116,750.64 (25.900000000000002%)

Skatteetaten tar ikke inn beløp under 100. For å ha litt ekstra å rute med i sommerferien og ved juletider trekkes det halv skatt i desember og ingen skatt i sommerferiemåneden. Denne skatten må derfor samles inn de resterende 10.5 månedene. Dette gir et månedlig skattetrekk på 29.7%. De fleste har tabelltrekk med ganske høy prosentsats på ekstrainntekt. Skatten blir forhåndstrukket og når det endelige regnestykket er klart året etter, får man enten penger igjen på skatten eller restskatt.